Update evangelisatie campagne CFAN Port Harcout Nigeria

9 november 2018

Eerste blog: Update evangelisatie campagne CFAN Port Harcout Nigeria.

Afgelopen woensdag ben ik samen met een Noorse kennis en het CFAN team naar Nigeria toe gereisd. We zijn deze week te gast bij de CFAN campagne hier in Port Harcout. Toevallig kwam ik Kees van het programma Oplichters in het Buitenland tegen op Schiphol. Zij hadden een aflevering hier in Nigeria gemaakt, die ik deze week nog had gekeken. Hij vertelde me dat we aanzouden komen in een tent op het vliegveld. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar na een aantal uren vliegen, kwamen we inderdaad aan in een tent op een primitief vliegveldje hier in de stad.

Na het oppikken van onze bagage, werden we met een escorte naar ons verblijfplaats gebracht. We hebben een veilige reis gehad en zijn erg blij en dankbaar om hier te mogen zijn. 

Gisterochtend vond de eerste Fire Conferentie plaats waar in John Darku en Peter van den Berg spraken. In de avond sprak Daniel Kolenda. Er was een grote opkomst. Er kwamen ongeveer 65.000 mensen op het campagne terrein om naar het Woord van God te luisteren. De honger naar het evangelie is hier groot. Ik moest denken aan de woorden van Jezus in Johannes 12:32 "Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik allen naar Mij toe trekken". Dit is wat we hier zien gebeuren.

Na de prediking werdt er voor de zieken gebeden. God deed machtige wonderen en tekenen. Mensen werden genezen van allerlei ziekte en kwalen. Tijdens de getuigenissen getuigde een vrouw die 2 jaar lang doof was, dat God die avond had aangeraakt en ze genezing had ontvangen. Ook zag ik vlak voor m'n ogen hoe een kreupel jongentje zonder zijn krukken te gebruiken weer liep naar het podium. Er gebeurt hier zo veel, ik kan niet alles beschrijven, maar het is geweldig!

Jezus is echt nog steeds dezelfde! De wonderen die Hij vroeger deed wil Hij vandaag de dag nog steeds doen. Het is een voorrecht om hier bij te mogen zijn. Vanavond hebben we de 2e campagne avond. Hier later meer over.

Jesus is alive!

- Jelmer Bijlstra