Missie trip Midden-Oosten

16 februari 2019

Vandaag ben ik terug gekomen uit het Midden-Oosten. Ik kijk terug op een geweldige tijd. Ik was hier op uitnodiging van een goed contact en een goede vriend, die ik in 2016 in Orlando Flordia op de CFAN school van evangelisatie heb ontmoet. God heeft ons op een bijzondere manier met elkaar in contact gebracht en het was bijzonder om elkaar na een lange tijd weer te ontmoeten. 

Laat me je wat achtergrond informatie geven van het land waar ik ben geweest. Dit land is een land waar het grootste gedeelte van de bevolking zoals in meerdere landen in het Midden-Oosten voornamelijk moslim zijn. Christenen kunnen in vrijheid bij elkaar komen, alleen evangelisatie in het openbaar is ten strengste verboden. 

De eerste vier dagen van onze missie reis was ik te gast op een conferentie. Daarnaast heb ik in verschillende gemeentes gesproken. Wat een zegen om mensen tot zegen te mogen zijn en ze te mogen bemoedigen en toe te rusten met het Woord van God. De christenen komen bij elkaar op vrijdag in plaats van zondag. 

Afgelopen woensdag sprak ik op een christelijke school over de wedergeboorte. Jezus zei in Johannes 3:5 dat we alleen het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan als we opnieuw geboren worden. In dit bijbelgedeelte was Jezus in gesprek met Nicodemus, een leraar van Israel. Tijdens het gesprek met Jezus, dacht Nicodemus aan een natuurlijke geboorte, maar Jezus bedoelde geen natuurlijke geboorte, Hij sprak over een geestelijke geboorte. Ik gebruikte een simpele illustratie om dit jongeren uit te leggen. Ik gebruikte tijdens mijn preek een illustratie van van een kip en een ei. Zoals een kip twee keer geboren wordt, eerst als ei en dan als kip, moeten wij als mensen ook twee keer geboren worden. Eerst een natuurlijke geboorte en als tweede een geestelijke geboorte. Een aantal jongeren hadden het verlangen om opnieuw geboren te worden. Prijs God hiervoor. Vele jongeren kwamen tijdens de oproep naar voren om gebed te ontvangen. 

Naast het spreken in verschillende samenkomsten heb ik samen met lokale voorgangers huisbezoekjes mogen doen. Dit was bij mensen die arm zijn en van minimale middelen moeten leven. De families wonen bij elkaar in kleine appartementjes in verschillende flats. Bijzonder om te zien hoe toegewijd de lokale voorgangers zijn en ze om zien naar hun medemens. We konden voor vele families bidden, die we hebben bezocht. Er getuigde iemand dat na het gebed, God hem had aangeraakt. Deze man had een verlamming in zijn hoofd en getuigde dat de pijn in zijn hoofd was verdwenen. 

Sinds gisteren bestaat onze stichting Time for Christ één jaar. Het was mooi om dit in het Midden-Oosten te mogen vieren. Ik kijk er na uit wat God de komende jaren nog allemaal gaat doen. Ik ben enorm opgebouwd door deze reis. Ik geloof dat Jezus zijn kerk bouwt in het Midden-Oosten, ondanks de vervolging en de moeilijkheden die er zijn. Jezus zei dat de oogst groot is en dat er weinig arbeiders zijn. Ik vind het een voorrecht om iets bij te mogen dragen aan de oogst, door middel van ons werk met Time for Christ. 

Mijn gebed is dat God meerdere arbeiders in de oogst uitzendt. Jezus zei: Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. Laten we bidden voor onze broeders en zusters in het Midden-Oosten en dat er meerdere arbeiders worden uitgezonden in de oogst. 

Bid ook voor het werk van Time for Christ. We geloven dat God de komende jaren vele deuren gaat openen en we met ons werk vele mensen tot zegen mogen zijn. 

- Jelmer Bijlstra